اطلاعات بروز درباره حقوق وکالتتعزير طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامي تاديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم  وگذار شده است و انواع آن از قبيل حبس، جزاي نقدي و شلاق که ميزان آن بايستي کمتر از حد باشد.

 
تعريف مجازات تعزيري و بازدارنده

 تمام جرايمي كه نوع و ميزان مجازات آن‌ها توسط قانونگذار ( حكومت به معني عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است مانند مجازات‌هاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نشده است، مشمول عنوان تعزير نيز است.

 از آنجا که مجازات‌هاي بازدارنده در فقه و در حقوق ما سابقه ندارد ماهيت آن داراي ابهام است لذا در خصوص آن تعابير مختلفي صورت گرفته و فرضيه هاي گوناگوني مطرح شده که مهمترين آن چهار فرضيه به شرح زير است:

Image result for مجازات تعزيري يا بازدارنده چيست

** مجازات بازدارنده همان تعزير است که براساس قاعده فقهي (التعزير بما يراه الحاکم) فقها مي‌توانند نسبت به اعمالي که در شرع گناه محسوب مي شود اجرا کنند.

** مجازات بازدارنده در مقابل رفتار افرادي اعمال مي‌شود که از نظر شرعي و نصوص اوليه مرتکب گناه نشده‌اند ولي رفتار آنها منجر به اختلال در نظام اجتماعي و ايجاد مفسده عمومي در جامعه اسلامي مي‌شود.

Image result for مجازات تعزيري يا بازدارنده چيست


 ** مجازات بازدارنده مجازاتي است که قاضي مي‌تواند به عنوان مکمل مجازات‌هاي تعزيري، مرتکبين جرايم را به آن محکوم کند.

 **مجازات بازدارنده از مصاديق اجراي نهي از منکر است و از باب حسنه تلقي مي‌شود.

 راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور شماره 590 مورخ 15/11/372 درباره مجازات هاي بازدارنده مذكور در ماده 17 قانون مجازات اسلاميادامه مطلب در :     مجازات تعزيري يا بازدارنده چيست


ديه مالي است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو ، به مجني عليه يا ولي يا اولياي دم او داده مي‌شود، ديه مقدر مال معيني است که در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس عضو يا منفعت يا جنايت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد مقرر شده است. 


 


 


گاهي عملي باعث کاهش بينايي مي شود و موجب مي شود لکه دائمي اي در چشم به وجود بيايد که مانع بينايي قسمتي از چشم شود . ديه کاهش بينايي به دو صورت تعيين مي شود :


 


در صورتي که تعيين ميزان مقداري از چشم که نابينا شده است ممکن باشد ، به همان نسبت ديه دارد .


 


در صورتي که تعيين ميزان مقداري از چشم که بينايي خود را از دست داده است ممکن نباشد ، ارش در نظر گرفته خواهد شد . ارش مبلغي است که قاضي با توجه به نظر کارشناس درباره ميزان ورود صدمه مشخص مي کند . 


 


نکته مهمي که در ديه چشم بايد به آن توجه کرد اين است که اگر از بين رفتن بينايي بخاطر از حدقه در آوردن چشم باشد ، تنها ديه بيرون آوردن چشم براي آن خواهد بود ولي اگر ديه نابينايي بخاطر صدمه ي ديگري مثل ضربه زدن به سر باشد که باعث شود بينايي نيز از بين برود يا کاهش يابد ، براي هر کدام از اين اعمال ( ضربه زدن به سر و نابينايي يا کاهش بينايي ) به طور جداگانه ديه محاسبه خواهد شد . 


 


براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص ديه کور کردن چشم و کاهش بينايي ، به کانال تلگرام حقوق کيفري مراجعه نماييد . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقي دينا نيز آماده اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني دينا به سوالات شما عزيزان پيرامون ديه کور کردن چشم و کاهش بينايي پاسخ دهند.


 


منبع مطالب در:   

https://vakiltop.com/blog/%d8%af%db%8c%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85/


بررسي هزينه هاي زندگي در قطر


در مورد کشور قطر


کشور قطر يکي از کشور هاي کوچک حاشيه خليج فارس است که با توجه به مساحت بسيار کم خود به عنوان غني ترين کشور جهان از لحاظ منابع به شمار مي آيد. در سال هاي اخير افراد زيادي متقاضي مهاجرت به اين کشور شدند و روز به روز برتعداد اين افراد افزوده ميشود. هم اکنون مناسبات ديپلماتيک اين کشور با ايران بسيار مناسب بوده و روابط دوستانه اي حاکم است اما به دليل جنجال هاي سياسي اخير ، قطر رابطه خوبي با عربستان سعودي و امارات متحده عربي ندارد. پايتخت اين کشور شهر دوحه مي باشد. بسياري از افرادي که در حال حاضر به دنبال و جستجوي کار در حوزه ي خليج فارس ميباشند کشورهايي نظير عمان و قطر را انتخاب ميکنند.


مشاغل مورد نياز قطر و مشاغلي که قطر نيزا به نيروي کار دارد: • نيروي عمراني ( ساختماني )

 • بازاريابي فروش

 • نيروي خدماتي هتلداري

 • روابط عمومي

 • آشپز

 • املاک و مستغلات

 • فن آوري اطلاعات

 • تبليغات

 • حسابداري و بانکداري

 • Image result for بررسي هزينه هاي زندگي در قطر


بررسي امنيت در دوحه قطر
 • سطح جرم و جنايت در اين شهر 5.73 درصد است.


  افزايش جرم و جنايت در سه سال گذشته در اين شهر 36.59 درصد است.


  نگراني براي تخريب خانه و يده شدن وسايل 8.73 درصد است.


  ترس بخاطر سرقت وسيله اي از افراد 6.45 درصد مي باشد.


  نگراني براي ماشين ي 4.04 درصد است.


  ترس به دليل يدن وسايل ماشين 10.48 درصد است.

 


 


تعريف پيشينه: درلغت سابقه هر چيز و هر امرى را گويند مانند سوابق مربوط به پيدايش صنعت نفت يا کشت نيشکر و قند و از اين مقوله است (عدم سوء پيشينه). در اصطلاحات حقوق ادارى اوراق مربوط به گذشته يک امر حاضر را که در دست اقدام است گويند.


اسم ديگر آن سابقه است. قانون در مورد سابقه کيفري چه مي‌گويد: طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 افرادي که مرتکب جرمي بشوند و مجازات آن‌ها به شرح زير باشد داراي محکوميت موثر کيفري هستند و تا پايان اين موارد نمي‌توانند گواهي عدم سوء پيشينه بگيرند.


چگونه سوء پيشينه را پاک کنيم؟


ماده 25 - محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حکم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محکوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي‌کند:


الف- 7 سال در محکوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حکم اصلي


ب- 3 سال در محکوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه 4


پ- 2 سال در محکوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5


تبصره 1 ـ در غير موارد فوق، مراتب محکوميت در پيشينه کيفري محکوم درج مي‌شود، لکن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعکس نمي‌شود، مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات


تبصره 2 - در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي که پس از صدور حکم قطعي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.


تبصره 3 - در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محکوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حکم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌شود.


نکته: در اجراي تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 در خصوص افرادي که سابقه محکوميت کيفري داشته، اما سابقه آن‌ها در حال حاضر موثر نيست آيا فرم شماره يک (فاقد سابقه کيفري) يا فرم شماره 2 (فاقد سابقه موثر کيفري) صادر و به وي تحويل مي‌شود يا خير؟


با توجه به اينکه صرفاً محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 محکومٌ عليه را در مدت‌هاي مقرر در ذيل اين ماده از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند؛ بنابراين در غير موارد مذکور در بندهاي ذيل اين ماده محکومٌ عليه فاقد سابقه کيفري محسوب مي‌شود و ومي به درج در گواهي صادره نيست و بايد گواهي عدم سوء‌پيشينه کيفري صادر شود.سوءپيشينهانواع موارد سلب حقوق اجتماعي از مجرم


حقوقي که براي اتباع داخل کشور جمهوري اسلامي ايران و افراد مقيم در آن توسط قانونگذار مشخص شده است را حقوق اجتماعي گويند و سلب آن توسط قانون يا حکم دادگاه امکان پذير است. • سلب حقوق اجتماعي شامل مي تواند شامل موارد زير باشد:

 • عدم حق انتخاب در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان، شوراي نگهبان و رياست جمهوري.

 • عدم عضويت در شوراها، انجمن ها و جمعيت هاي قانوني.

 • عدم اشتغال در کليه نهادهاي آموزشي و دولتي.

 • عدم اشتغال در امور وکالت و موارد وابسته به آن.

 • عدم انتخابب به عنوان داوري و کارشناسي مراجع رسمي.

 • عدم استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري.


با توجه به موارد ذکر شده، مدت زمان لازم براي پاک شدن سوء پيشينه بر مبناي قانون مجازات اسلامي مشخص شده و در غير از سپري کردن مدت زمان مذکور، گواهي عدم سو پيشينه داده نخواهد شد.


منبع مطلب در:          

https://vakiltop.com/blog/%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%a1%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c/لايحه و کاربرد آن در قانون


طرفين دعوي در اين نوع لايحه، لوايح خود را به مراجع مربوطه قضايي نشان مي دهند. که بهتر است بدانيد اين نوع لوايح قانوني در شکل دفاعيه ظاهر مي شوند و يکي از طرفين دعوي در دفاع از خود آن را به دادگاه ارائه مي کند.


چه افرادي مي توانند لايحه بنويسند؟


ضرورت نوشتن لايحه از آن جايي شروع مي شود که افراد درگير شکايت و يا دعوا مي شوند. برخي با يک سرچ در اينترنت به دنبال لايحه مربوطه هستند و برخي ديگر به طور کل اين کار را به وکيل خود مي سپارند و معتقدند صحيح ترين راه با توجه به گستردگي و پيچيدگي هاي لايحه نويسي همين است. اما افرادي که اعتقاد دارند مي توانند خودشان لايحه نويسي را با توجه به توضيحات فضاي مجازي انجام دهند، به دليل آن که اين فضا تمامي زير و بم ها و نکات اصلي را نياورده نتيجه قابل قبولي به فرد نمي دهد. نتيجه مي گيريم بهترين کار آن است کار را به کاردان تا در پرونده شما خللي ايجاد نشود.


نحوه لايحه نويسي


مهارت هاي لازم براي نوشتن لايحه


بهترين و کاردان ترين افراد براي نوشتن لايحه، افراد حقوقي هستند اما بايد به اين موضوع واقف باشيم که تنها دانش حقوقي براي نوشتن لايحه کفايت نمي کند و مي بايست شيوايي و درستي بيان هم وجود داشته باشد. بتواند مواردي نظير: موضوع و پيچيدگي پرونده، مرحله اي که پرونده در آن قرار دارد، و لايحه را با عنايت به مراحل قانوني طي شده تنظيم نمايد.
بيشتر بخوانيد: 

قرار توقف تحقيقات توسط بازپرس در قانون آيين دادرسي کيفري
 چند نکته قابل توجه قبل از نوشتن دفاعيه • مطالعه پرونده

 • نت برداري از حساسترين موارد قيد شده در پرونده

 • اگر وکيل خواهان يا شاکي هستيد اظهارات متهم يا خوانده دربدو پرونده اواسط اواخر آن مطابقت شود در صورتي که وکيل متهم يا خوانده باشيد عکس فوق عمل شود.

 • چنانچه شاهدي درپرونده شهادتي داده مطابقت نمودن اظهارات انها درطول جلسات


ادامه مطلب در :    

https://vakiltop.com/blog/how-to-write-a-bill/ •  

  ازدواج


 • 72 نظـــر

 • به روز رساني در: آگوست 12, 2016

 •  تعداد بازديد: 147,165


 


مهم‌ ترين ملاک هاي ازدواج موفق + ديدگاه دکتر فرهنگ هلاکويي
ملاک هاي ازدواج موفق از ديدگاه دکتر فرهنگ هلاکويي!


اين روزها انتخاب همسر يکي از دغدغه هاي بزرگ و اساسي و از طرفي مهمترين تصميم دختران و پسران جوان شده است، و هنگامي که انتخاب همسر به درستي انجام مي شود براي صد سال آينده زندگي شويي با آسودگي خيال بيشتري آماده مي شويم؛ همچنين براي نسل ها و آيندگان بعد از خود نيز مشکلات کمتري به ارث مي گذاريم.


 


ملاك‌هاي ازدواج موفق


  براي يک ازدواج موفق بايد ملاک هاي انتخاب همسر را بدرستي بشناسيم و اسير عشق و احساسات نشويم.


 


در زير ملاک هاي انتخاب همسر از ديدگاه دکتر هلاکويي را براي شما بازگو مي کنيم اميدواريم که مفيد واقع شود.


 


1) برابري


در سن ( اختلاف سن حداکثر 5 تا 7 سال )


در زيبايي


 


عيب ها را 10 تا 20 درصد بيشتر در نظر بگيريد.


 


"خوش بخت کسي است که مردم او را بدتر از آن چه هست بدانند. بدبخت کسي است که مردم اورا بهتر از آن که هست بدانند.


 


"دنبال ازدواج نا برابر نرويد که دورانش به سر آمده است.


 


 از نظر جامعه شناسي ازدواج و خانواده يک نهاد « Institution» است.


 


واقعيت مساله اين است که در حالي که نهاد به حساب مي آيد، روابط داخلي در آن بر اساس « Organization» و سازمان بوده.


 


مفهوم آن اين است که مساله برتري يا مساله رهبري، فرماندهي و فرمانبرداري بوده.


 


مساله بالا و پايين بوده. به همين جهت است، که ما در طول تاريخ در حالي که به يک اعتبار نهاد خانواده داشتيم، از نظر من سازمان خانواده داشتيم و در آن کاملا سيستم سلسله مراتب وجود داشته.  کاملا طبقه بندي شده بوده بر اساس سن و جنس و بقيه جنبه ها و به همين دليل است که ما در دنياي امروز دنبال ازدواج برابر هستيم.
     :  ادامه مطلب در     
https://vakiltop.com/blog/the-criterion-of-successful-marriage/منظور از اشخاص حقوقي دولتي چيست؟


قانون مديريت خدمات کشوري در مواد 2 و 3 اشخاص حقوقي دولتي و عمومي غيردولتي را چنين تعريف نموده است: 1.  مؤسس? دولتي: واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که به عهده يکي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني است انجام مي‌دهد. کليه سازمان‌هايي که در قانون اساسي نام برده شده است در حکم مؤسس? دولتي شناخته مي‌شود. (ماده 2 قانون مديريت خدمات کشوري)

 2. مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از پنجاه ‌درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد. (ماده 3 قانون مديريت خدمات کشوري)


انواع اشخاص حقوقي


در يک تقسيم‌بندي کلي اشخاص حقوقي به دو دسته قابل تقسيم هستند: 1.  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي

 2.  اشخاص حقوقي حقوق عمومي •  نمون? بارزي از اشخاص حقوقي حقوق خصوصي،

   شرکت‌هاي تجاري هستند.


 • شخصيت حقوقي شرکت به‌ صورت واحد است و قابل‌تجزيه نيست و وجود شعب مختلف به معناي وجود شخصيت‌هاي حقوقي متعدد در يک شرکت نيست.»


مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي و شرکتها


مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي و شرکتها به چه نحو است؟


طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامي در مسئوليت کيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت کيفري است که نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتکب جرمي شود. مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتکب جرم نيست.


ماده 143 ق.م.ا. مصوب 92 مقرر مي‌کند که در حقوق کيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است


ادامه مطلب در :  

https://vakiltop.com/blog/criminal-responsibility-of-a-trading-company/


 
آشنايي با پليس اداري و تفاوت آن با پليس قضاييحقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود که حقوق و تکاليف سازمان‌هاي اداري دولت، به‌خصوص سازمان‌هاي اجرايي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌کند.


حقوق اداري ناظر بر برخي فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضايي و قانونگذاري سازمان‌ها نخواهد بود.


اداره به نيابت از دولت، دو وظيفه مهم بر عهده دارد که شامل تامين نظم عمومي و ارايه خدمات عمومي است که تامين نظم عمومي با پليس اداري است. به بيان ديگر، به ابزار يا نهاد تامين‌کننده نظم ميان شهروندان توسط اداره، پليس اداري گفته مي‌شود.پليس اداري، ااماً پليس قضايي نيست
پليس اداري مي‌تواند شامل يک آيين‌نامه، بخشنامه يا يک فرد باشد. هر پليس قضايي مي‌تواند پليس اداري نيز باشد، اما هر پليس اداري ااما پليس قضايي نيست. به عنوان مثال، يک مقام شهرداري يا کميسيون ماده 100 شهرداري که حکم تخريب مکاني را به دليل تخلف از مقررات ماده 100 شهرداري صادر مي‌کند، پليس اداري است، نه پليس قضايي. در حالي که معمولا هر پليس قضايي، جنبه‌اي از پليس اداري را نيز دارد.


ضمانت اجراي پليس اداري و قضايي
ضمانت اجراي پليس اداري و پليس قضايي مي‌تواند با هم تفاوت‌هايي داشته باشد؛ اين موضوع بدين معنا است که ابزار‌هاي ضمانت اجراي پليس قضايي، مواردي از قبيل: حبس، جريمه، توقيف و بازداشت است و ابزار‌هاي ضمانت اجراي پليس اداري نيز مي‌تواند پلمب يا تعطيلي واحد متخلف يا دستور رفع سد معبر باشد.


پليس اداري معمولا انجام اقداماتي در مرحله پيشگيري از وقوع جرم را بر عهده دارد و مي‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.


به عنوان مثال، نصب چراغ‌هاي راهنمايي و رانندگي به اين دليل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. اين موضوع در حالي است که پليس قضايي، مرحله بعد از آن يعني تعقيب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار مي‌دهد و به همين دليل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمايي و رانندگي و عبور از آن، پليس قضايي او را جريمه مي‌کند. در حقيقت نصب چراغ راهنمايي و رانندگي، عمل پليس اداري است، اما جريمه توسط پليس راهنمايي و رانندگي، يک عمل پليس قضايي است.


اين نکته را نيز بايد در نظر داشت که انجام وظايف پليس اداري بر عهده مقامات اداري از قبيل: فرماندار، شهردار و اعضاي شوراي شهر است، اما وظايف پليس قضايي را مقامات قضايي مانند ضابطان دادگستري بر عهده دارند.


 


صحت معامله | شرايط اساسي صحت معاملات

عقود و معاملاتي که در جامعه واقع مي‌شود، داراي تعدد و تنوع است و هر معامله‌اي ويژگي، خصايص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکي دارند که شرايط اساسي صحت معاملات ناميده مي‌شود.


 
معامله در صورتي واجد آثار قانوني مي‌شود که داراي شرايط اساسي ذيل باشد:

1- قصد طرفين و رضاي آنها.
2- اهليت (شايستگي) طرفين.
3- موضوع معين مورد معامله.
4- مشروعيت جهت معامله.
 
   قصد طرفين و رضاي آنها

منظور از قصد و رضاي طرفين در حين انجام معامله اين است که آنها براي انعقاد و شکل‌گيري قرارداد، داراي اراده‌اي سالم بوده و رضايت نيز داشته باشند و نيز در محيطي به دور از تهديد، زور، فشار و اجبار تصميم به انعقاد قرارداد بگيرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقي با هم تفاوت‌هايي دارند و بايد به ترتيب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار يک معامله شوند. منظور از رضا، تمايلي است که پس از سنجش سود و زيان ناشي از بستن قرارداد در فرد ايجاد مي‌شود و مراد از قصد، همان تصميمي است که شخص پس از رضايت به انجام معامله مي‌گيرد و به بستن قرارداد منجر مي‌شود. 

در واقع رضا به مرحله تصميم‌گيري مربوط مي‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هيچ کدام از اين دو مرحله نيز نبايد کسي، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادي که وارد يک معامله مي‌شوند، بايد داراي عقل و اختيار نيز باشند و براي انعقاد قرارداد، اکراهي نداشته باشند. مسلما هيچ کس با فردي که سفيه يا ناقص‌العقل يا مجنون است، معامله نمي‌کند؛ چون تنظيم قرارداد با چنين افرادي باطل است. چرا که اين افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زيان مالي را ندارند و نمي‌توانند تشخيص دهند قراردادي که منعقد مي‌کنند به نفع آنها است يا به ضررشان.
 
   اهليت (شايستگي) طرفين

اهليت، شايستگي است که انسان براي دارا شدن حق و اعمال آن پيدا مي‌کند. مطابق ماده 211 قانون مدني، طرفين معامله در صورتي اهل محسوب مي‌شوند که بالغ، عاقل و رشيد باشند. (سن رشد در ايران براي انجام معاملات و تصرف در امور مالي سال تمام است.) اهليت به دو صورت است، اهليت استيفا و اهليت تمتع.
 


طلاق توافقي در دوران بارداري


يکي از مدارک طلاق توافقي براي دادگاه خانواده، طبق ماده قانون حمايت خانواده براي ساير ن (غير دوشيزه و غير يائسه) براي ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهي عدم بارداري از زوجه مطالبه کند. در حقيقت اين گواهي براي اين گرفته مي‌شود که مشخص شود زوجه در هنگام طلاق باردار مي‌باشد يا خير؟ پس باردار بودن زن در توافقات زوجين براي طلاق توافقي مهم تلقي مي‌شود و بايد مواردي همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداري فرزند و… تعيين کاملا مشخص شود. در طلاق توافقي در دوران بارداري بايد نحوه وضع حمل و هزينه‌هاي کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نيز پس از تولد معين گردد که 

سرپرستي فرزند بر عهده کداميک از والدين است. نيز حقوق مالي زن به صورت کامل بايد در متن توافق نامه  طلاق توافقي در دوران بارداري قيد شود.


بارداري


طبق قانون حمايت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا هفت سالگي بر عهدة مادر و هزينه‌هاي فرزند بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستي فرزند خود را به پدر واگذار کند در اين صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتي که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد يعني مفقود گشته يا در قيد حيات نباشد، مسئوليت پرداخت نفقه با جد پدري است و جد پدري با اعمال و ولايت قهري عهده دار سرپرستي فرزند مي‌باشد.


تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

وبلاگ رسمی پارسا جهانی برای تو brouilleur خدمات ماساژ ریلکسی درمانی ملیکه دانلود فایل های کمیاب سایبرگایز سگا سنتر - مزرعه ی دانلود و اخبار بازی های قدیمی و جدید عطرمریم همیشه بیا رژیم